เรา TNG Guard ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ให้บริการรักษาความปลอดภัย

บริการของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เรา TNG Guard ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า โดยการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มาบริหารและจัดการภายในบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือ มีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่มีความชำนาญ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังจัดให้มีการวางแผนงาน ตามมาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องกับผู้ว่าจ้าง เพื่อสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และทันต่อเหตุการณ์
ซึ่งทีมงานและบุคลากรของเราเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาลขั้นต้น การควบคมเหตุจราจล การป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบการจราจร เป็นต้น  เราตระหนักตลอดเวลาว่าจะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันอัคคีภัย ระบบการจราจร และบริษัทประกันภัย
บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่
• โรงแรม
• คอนโด / อาคารสำนักงาน
• อพาร์ทเม้นท์
• หมู่บ้านจัดสรร 
• บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน 
• โรงงานอุตสาหกรรม / คลังสินค้า 
• และงานบริการอื่นๆ  

 

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยแต่ละหน่วยงาน เพราะเราเล็งเห็นว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมในแต่ละหน้วยงาน จะทำให้การปฏิบัติงานสำหรับลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-55 ปี
2. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม
3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่พิการทุพลภาพ
4. มีความรู้ขั้นต่ำ ม.3 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดในห้วงเวลาที่ศึกษาใน ปีพ.ศ.นั้น ยกเว้นบุคคล ที่เคยผ่านการฝึกการเป็นทหารหรืออาสาสมัคร ที่เคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
5. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาในคดีใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

การจัดสรรกำลังพลตามจุดงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน

 

 

การตรวจค้นตามจุดงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน

 

 

การฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมทักษะการปฏิบัติ

การป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม (อัคคีภัย)

 

 

การป้องกันและระงับเหตุการณ์

 

การจราจร

 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง

สมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเรา (โปรดคลิ๊ก)

ให้บริการทำความสะอาด

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโค รวมถึงบ้านพัก ทีมงานของ ทีเอ็นจี


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการ


ติดต่อเรา

รายละเอียด

TNG Security Professional Group Co., Ltd.
ตำบลหนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี 20150

: สำนักงาน : 0-3842-7150 , มือถือ 082 4665609

: support@tngguard.com, center@tngguard.com

: 08.00-19.00 น.