งานบริการรักษาความปลอดภัย

บริการของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยนำหลักการบริหารจัดการแบบมาตรฐานสากลตามระบบบริการคุณภาพ (ISO9001:2015) มาจัดการภายในบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น
• โรงแรม/ โรงเรียน, มหาลัย/ โรงพยาบาล
• คอนโด / อาคารสำนักงาน
• อพาร์ทเม้นท์/ หมู่บ้านจัดสรร 
• ศูนย์การค้า/ ห้างร้านค้า / สำนักงาน 
• บริษัท/ โรงงานอุตสาหกรรม / คลังสินค้า
• ลานกิจกรรม/ งานแสดงต่าง และงานบริการอื่นๆ  


คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยแต่ละหน่วยงาน เพราะเราเล็งเห็นว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมในแต่ละหน้วยงาน จะทำให้การปฏิบัติงานสำหรับลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-55 ปี
2. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม
3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่พิการทุพลภาพ
4. มีความรู้ขั้นต่ำ ม.3 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดในห้วงเวลาที่ศึกษาใน ปีพ.ศ.นั้น ยกเว้นบุคคล ที่เคยผ่านการฝึกการเป็นทหารหรืออาสาสมัคร ที่เคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรรักษาความปลอดภัยทั่วไป
5. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาในคดีใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


การฝึกอบรม

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความชำนาญ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังจัดให้มีการวางแผนงาน ตามมาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องกับผู้ว่าจ้าง เพื่อสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และทันต่อเหตุการณ์ซึ่งทีมงานและบุคลากรของเราเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร

  1. เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
  2. การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  3. การปฐมพยาบาลขั้นต้น
  4. การควบคมเหตุจราจล
  5. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  6. ระบบการจราจร เป็นต้น

เราตระหนักตลอดเวลาว่าจะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

การจัดสรรกำลังพลตามจุดงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน

 
   

การตรวจค้นตามจุดงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน

   

การฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมทักษะการปฏิบัติ

การป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม (อัคคีภัย)

      

การป้องกันและระงับเหตุการณ์

   

การจราจร และการปฐมพยาบาลขั้นต้น

  
 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง

สมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเรา (โปรดคลิ๊ก)


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการ


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บจ. รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ตำบลหนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี 20150

: สำนักงาน : 0-3842-7150 , มือถือ 082 4665609

: support@tngguard.com, center@tngguard.com

: 08.00-19.00 น.